جهت دریافت فایل« تقویم اجرایی دوره تابستان و امتحانات مجدد- سال تحصیلی ۹۷-۹۸ مدارس علمیه سطوح دو، سه و چهار» بر روی لینک ذیل کلیلک نمایید.