جهت دریافت فایل« جدول برنامه ترم تابستان( نیمسال سوم) سال تحصیلی ۹۹-۹۸»،  بر روی لینک ذیل کلیلک نمایید.