علامه سید محمدحسین طباطبایی

 

یکی از یاران شهید مطهری می گوید: در نظام طلبگی و حوزه، علامه( علامه طباطبایی رحمت الله علیه) نه تنها استاد علم بود، بلکه در متن آن استاد اخلاق و سازندگی هم بود؛ یعنی، استاد هم مربی بود و هم معلم؛ نشست و برخاست و تدریسشان خود تعلیم بود، اصلاً رویه تدریس استاد در سر درس سازندگی و اخلاق بود،

مثلاً گاهی که به علامه طباطبایی عرض می کردیم:

حاج آقا نصیحتی بفرمایید! ایشان می فرمودند:

«حاج آقا خودش محتاج تر است!»و با همین بیان همه ی مطلب را به ما می فهماندند.

 


منبع: hawzah.net