کارگاه مقاله نویسی
دوره مجازی کارگاه مقاله نویسی

حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع)، اقدام به برگزاری دوره مجازی کارگاه مقاله نویسیف ویژه طلاب وودی ۹۴ و ۶۵ و پژوهشگران صاحب اثر در دوره آقای خاکرنگین، می نماید.

 

 

دسته بندی: