ارائه سلسله مباحث کارگاهی آموزش پایان نامه و مقاله نویسی، توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضاییان در قالب فیلم کوتاه آموزشی

 

 

جهت مشاهده فیلم های مباحث ارائه شده، بر روی لینک های ذیل( عناوین موضوعات)، کلیک نمایید:

 

 

جلسه ۵-۱

مراحل کلی پژوهش روند انجام پژوهش مراحل اولیه نگارش پایان نامه معرفی منابع مرتبط با پایان نامه نویسی انواع پژوهش(۱)

 

جلسه ۱۰-۶

 انواع پژوهش(۲) تعریف و اهمیت پایان نامه  تفاوت پایان نامه با سایر فرآورده های علمی وظایف دانش پژوه وظایف استاد راهنما

 

جلسه ۱۵-۱۱

وظایف استاد مشاور وظایف استاد مشاور(۲) انتخاب موضوع پایان نامه منابع انتخاب موضوع(۱) منابع انتخاب موضوع(۲)

 

جلسه ۲۰-۱۶

 انتخاب موضوع نهایی عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه پایگاه اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی ویژگی های موضوع مناسب(۱) ویژگی های موضوع مناسب(۲)

 

جلسه ۲۵-۲۱

ویژگی های موضوع مناسب(۳) تفاوت سوال با مساله تفاوت موضوع با مساله پژوهشی محدودسازی موضوع آشنایی با منابع پایگاه داده ها

 

جلسه ۳۰-۲۶

 تکنیک های جستجو در سایت سایت های جستجوی منابع فارسی(۱) سایت های جستجوی منابع فارسی (۲)  انواع متغیر(۲) انواع متغیر(۲)

 

جلسه ۳۵-۳۱

تعریف و اهمیت بیان مساله(۱) تعریف و اهمیت بیان مساله(۲) اجزاء و عناصر بیان مساله (۱) اجزاء و عناصر بیان مساله (۲) اجزاء و عناصر بیان مساله (۳)

 

جلسه ۴۰-۳۶

 ویژگی های بیان مساله خوب(۱) ویژگی های بیان مساله خوب(۲) گزاره های مساله تحقیق ویژگی های پرسش خوب  تدوین فرضیه

 

جلسه ۴۵-۴۱

ضرورت و هدف تحقیق  پیشینه تحقیق تشکیل پرونده علمی(۱) تشکیل پرونده علمی (۲) منبع یابی و منبع خوانی

 

جلسه ۵۰-۴۶

 ساختار پایان نامه مطالب مقدماتی پایان نامه فصول پایان نامه۰۱) فصول پایان نامه(۲) منبع خوانی

 

جلسه ۵۵-۵۱

روش های مطالعه مهارت دقیق خوانی منابع معرفی و اهمیت فیش انواع فیش نرم افزار فیش نگار نور

 

جلسه ۶۰-۵۶

نکات ناظر به فیش نویسی  پردازش اطلاعات(۱) روش پردازش اطلاعات(۲) روش پردازش اطلاعات(۳) عوامل عدم پردازش اطلاعات

 

جلسه ۶۵-۶۱

 تعریف تدوین و گزارش اجزای پایان نامه به لحاظ نگارش  انسجام بخشی به تحقیق نکات نگارشی جمله ها نمونه پاراگراف بندی

 

جلسه ۷۰-۶۶

مقدمه، چکیده و نتیجه گیری(۱) مقدمه، چکیده و نتیجه گیری(۲) مهارت مستندسازی(۱) مهارت مستندسازی(۲) شیوه های ارجاع دهی(۱)

 

جلسه ۷۵-۷۱

شیوه های ارجاع دهی(۲) شیوه های ارجاع دهی(۳) شیوه های ارجاع دهی(۴) جلسه دفاع(۱)  جلسه دفاع(۲)