Displaying 41 - 50 of 59

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" علل و آسیب های گرایش به کم فرزندی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" بررسی جایگاه حلم در تهذیب نفس با رویکرد و سیره امام حسن مجتبی ع در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دعوت به همکاری

نشریه پژوهشی سدید، از طلاب علاقه مند و مستعد حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع در تدوین شماره جدید نشریه دعوت به همکاری می نماید.س

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه با موضوع" شیوه های تشویق دختران به حجاب از منظر روانشناسی اسلامی"و " مدیریت افکار فردی از منظر اسلام" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

همایش اندیشه وزین

اندیشه وزین
کانون پژوهشی سدید، زیر نظر معاونت پژوهش حوزه ی علمیه ی حضرت عبدالعظیم الحسنی ع، همایش«اندیشه ی وزین» را برگزار می نماید.

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه با موضوع" رویکرد اسلام به مقوله تبعیض نژادی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع حمایت از کالای ایرانی و حضور دو نگاه موافق و مخالف در این زمینه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار گردید.

Pages