پژوهشنامه فقهی حقوقی زنان و خانواده

 

صاحب امتیاز: مدرسه علمیه عالی تخصصی حضرت عبدالعظیم( علیه السلام)

مدیر مسئول: زهرا سادات میر مؤمنی

سردبیر: طوبی شاکری گلپایگانی

هیئت تحریریه:

عبدالحسین خسروپناه( استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

علی نصیری( استاد تمام دانشکده علم و صنعت)

محمدصادق جمشیدی راد(دانشیار دانشگاه پیام نور)

نهله غروی نائینی( استاد دانشگاه تربیت مدرس)

طوبی شاکری گلپایگانی( استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

زهره صفاتی( مجتهده)

فریبا علاسوند( استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده)

نیکو دیالمه( دانشیار دانشگاه امام صادق ع)

فتیحه فتاحی زاده( استاد تمام دانشگاه الزهرا س)

طاهره سادات نعیمی( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

مدیر اجرایی: زهره منصوری

ویراستار: زهره منصوری

طراح جلد: هدی مقدم

صفحه آرا: هدی مقدم

این مجله بنا بر مجوز شماره ۹۶۴۶/۹۴ و شماره استاندارد issn۲۴۲۳-۷۷۱x از سوی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی دارای رتبه علمی تخصصی است. این مجله در پایگاه استنادی نورمگز نمایه می شود.

پست الکترونیکی: HOSSNAINFO@Gmail.com

تلفن تماس: ۵۵۹۵۲۳۸۶-۲۱-۹۸+

 

 


 

سخن سردبیر

 

پژوهش در علوم دینی، هم فضیلت است هم ضرورت؛ زیرا بینش آفرین و دانش افزاست. افکار، انديشه‌ها و آثار محققان و پژوهشگران هر جامعه زير ساخت‌هاي علمي آن جامعه را تشکيل داده، بناهاي علمي و نتايج عملي و تجربي فراواني به همراه دارد. از اين رو، اگر محققان و پژوهشگران ارزش‌هاي خوب و پسنديده اخلاقي را با مسائل پژوهشي خود همراه کنند؛ زير ساخت‌هاي علمي جامعه اثرات و نتايج مثبت و هميشگي خواهند داشت. 
پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان وخانواده حاکی از کوشش محققین فاضلی دارد که فرصت گران‌بهای خود را صرف یافتن پاسخ برای سؤالات علمی در حوزه‌های متنوع فقهی و حقوقی، ناظر به زنان و خانواده نموده‌اند.

 


 

 

بانک مقالات پژوهشنامه

 

( جهت دسترسی به فایل pdf مقالات، بر روی عناوین کلیک نمایید.)

 

شماره نشریه تاریخ انتشار عناوین مقالات نشریه الکترونیکی
۱۵ تابستان ۱۴۰۰ کلیک نمایید
۱۶ پاییز ۱۴۰۰ کلیک نمایید
۱۷ تابستان ۱۴۰۱

کلیک نمایید 

 

 

 

 

 

دسته بندی: